Nagura

€12,00
Nagura je manji kamen koji nam pomaže pri brušenju zajedno s vodobrusnim kamenom. Kod kamenova s manjom granulacijom trljanjem dobijemo pastu koja pomaže pri brušenju. Kod kamenova s većom granulacijom trljanjem nagure, kamen očistimo.
Kategorija: 
Proizvajalec: