Kruška Forge

Timotej Kruška je mladi slovenski stvaralac koji izrađuje kuhinjske i radne noževe s malčice japanskim dahom, ali većim dijelom od domaćih sirovina. Upotrebljava, naime, slovenski čelik iz čeličane Ravne na Koroškem. Osim tradicionalnih japanskih oštrica Timotej se još bavi i istraživanjem metalurgije iz željeznog doba.