Ravnala za kamenje

Tijekom brušenja vodobrusno se kamenje neravnomjerno troši, a na površini, na kojoj se brusi, stvara se udubina, zato moramo, prije no što počnemo brusiti, uvijek provjeriti je li kamen ravan. Samo je izravnan vodobrusni kamen prikladan za brušenje. Konkavna površina kamena ne samo da će spriječiti postizanje optimalnog rezultata, već može čak i oštetiti nož.