Suncraft – OstarRub

Suncraft

Suncraft noževi napravljeni su u Sekiju, zipki kovanja u Japanu koja ma više od 800 godina dugu tradiciju izrade katana te ostalog samurajskog oružja. Nož za čitav život!