Daske

Daska za rezanje je osnovni dio kuhinjskog pribora. Dobra drvena daska može produžiti životni vijek vašeg noža. Njena pravilno obrađena površina manje oštećuje oštricu kod rezanja namirnica.