Politika privatnosti

 1. članak

(Uvodne odredbe)

 

Namjena Politike privatnosti ostarrub.com (u nastavku »Politika privatnosti«) je korisnike upoznati s uslugama društva OsterRob d.o.o. i drugih osoba (u nastavku »pojedinci«) s namjenama i svrhom obrade osobnih podataka od strane društva OsterRob, online trgovina, d.o.o., Dragomer, Na Grivi 49, 1351 Brezovica pri Ljubljani, matični broj: 7132905000 (u nastavku »OsterRob d.o.o.«), te s pravima pojedinaca na tom području. Ujedno, ta politika dodatno pojašnjava privolu koju je pojedinac dao za obradu osobnih podataka.

 

Društvo OsterRob d.o.o. posebnu skrb namjenjuje zaštiti osobnih podataka. Sa svim poslanim osobnim podacima postupa se u tajnosti i koriste se samo za namjene za koje su bili i poslani. Društvo s osobnim podacima postupa pažljivo i u skladu s valjanim zakonima i najvišim standardima njihove obrade. Između ostaloga, za sigurnost osobnih podataka brinemo se prikladnim organizacijskim mjerama, radnim postupcima i odgovarajućim tehnološkim rješenjima, u svrhu što učinkovitije zaštite osobnih podataka, koristeći prikladnu razinu zaštite i razumne fizičke, elektronske i administrativne mjere kojima prikupljene podatke štiti od nenamjernog ili nezakonitog uništavanja, gubljenja, promjene, neovlaštenog razotkrivanja osobnih podataka ili od neovlaštenog pristupa osobnim podacima koji su bili preneseni, pohranjeni ili obrađeni na bilo koji drugi način.

 

U Politici privatnosti, u skladu s UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016.o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, odnosno, u nastavku »GDPR«), nalaze se sljedeće informacije: 

 • kontaktne informacije tvrtke,
 • svrhe, temelji i vrste obrade različitih vrsta osobnih podataka,
 • vrijeme pohrane pojedinih vrsta osobnih podataka,
 • prava pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka,
 • pravovaljanost Politike privatnosti.

 

Izraz „pojedinac“ u ovoj Politici privatnosti označava pojedinca na kojega se odnose osobni podaci.

 

 1. članak

(Podaci o upravitelju osobnim podacima i kontakt)

 

Upravitelj osobnim podacima, koji se obrađuju u skladu s ovom Politikom privatnosti, je društvo OsterRob, online trgovina, d.o.o., Dragomer, Na Grivi 49, 1351 Brezovica pri Ljubljani, matični broj: 7132905000.

 

Telefonski broj upravitelja podataka je +386 31 633 125, adresa elektronske pošte je info@ostarrub.com.  

 

 1. članak

(Osobni podaci)

 

Društvo od posjetitelja web stranice ne prikuplja nikakve podatke osim kolačića, kao što je opisano u članku 4 ove politike.

 

Pojedinici koji kupnju izvode preko online trgovine moraju napraviti korisnički račun. Društvo o svojim registriranim korisnicima prikuplja slijedeće osobne podatke:

 • korisničko ime,
 • adresu e-pošte,
 • ime,
 • prezime,
 • tvrtka (neobvezan podatak),
 • adresa,
 • mjesto,
 • poštanski broj,
 • telefon,
 • podaci o prijavi na e-novosti,
 • povijest registracije,
 • podaci o poslanim narudžbama.

 

Pojedinci koji stvaraju korisnički račun mogu se prijaviti i na primanje e-novosti i u svoj korisnički račun dodati fotografiju koja nije obvezujuća.

 

O pojedincima, koji šalju poruku, društvo prikuplja sljedeće osobne podatke:

 • ime,
 • adresa e-pošte
 • predmet
 • poruka. 
 1. članak

(Kolačići)

Društvo na svojoj web stranici ostarrub.com koristi kolačiće.

Kolačići su malene tekstualne datoteke koje se prenose ili zapisuju u računalo korisnika tijekom njegove posjete web stranice i obično sadrže i naziv poslužitelja s kojega je kolačić bio poslan, životni vijek kolačića i vrijednost - obični nasumično generirani jedinstveni broj. Kolačići služe za sljedivost i, kada se korisnik slijedeći put vrati na stranicu preko istog pretraživača, može provjeriti da li je kolačić prisutan i koristiti podatke iz kolačića te ih poslati natrag na stranicu. Kolačići društvu omogućuju da prepozna da li je korisnik prethodno već posjetio web stranicu i u nekim slučajevima, s obzirom na prethodnu posjetu, prilagođava prikazani sadržaj.

U slučaju da se pojedinac sam odluči promijeniti način na koji pretraživač koristi kolačiće to izvodi promjenom postavki pretraživača. Većina pretraživača omogućuje da pojedinac otkaže ili prihvati sve kolačiće, prihvati samo određene kolačiće ili da pojedinca pita da li dozvoljava kolačiće za određenu stranicu ili ne. Brisanje kolačića razlikuje se s obzirom na pretraživač. Za upute kako poboljšati kolačiće pojedincu predlažemo da pročita postavku za pomoć u svojem pretraživaču gdje se nalaze upute za upravljanje kolačićima.

Web stranica društva pohranjuje slijedeće kolačiće:

Ime kolačića

Vrsta kolačića

Opis kolačića

Trajanje

has_js

sustavni

kolačić koji bilježi da li je korisnik u pregledniku aktivirao JavaScript

sesija

_ga

statistika

kolačić koji bilježi statističke podatke o upotrebi web stranice

2 godine

_gat

statistika

kolačić kojega koristi Google Analytics za postavke brzine zahtjeva

1 dan

_gid

statistika

kolačić koji bilježi statističke podatke o upotrebi web stranice

1 dan

r/collect

marketing

kolačić koji se koristi za slanje podataka u Google Analytics o uređaju i ponašanju posjetitelja

sesija

 

 1. članak

(Kategorije pojedinaca)

Ova Politika privatnosti namijenjena je za sve posjetitelje web stranice koji šalju poruke ili se pretplaćuju, odnosno, za korisnike usluga društva.

 1. članak

(Svrhe obrade i temelji za obradu podataka - obrada temeljem ugovora)

U okviru realizacije ugovornih prava i ispunjavanja ugovornih obveza društva osobne podatke obrađuje za slijedeće svrhe: identifikaciju pojedinca, pripremu ponude, sklapanje ugovora, za pružanje usluga, slanje obavijesti o mogućim promjenama, dodatnim detaljima i uputama za uporabu usluga, obračun usluga te u druge svrhe potrebne za izvođenje ili sklapanje ugovornog odnosa između društva i pojedinca. 

Kod obračuna usluga na temelju poreznih propisa društvo dobiva i obrađuje, za potrebe izdavanja računa, i vašu adresu.

 1. članak

(Svrhe obrade i temelji za obradu podataka - obrada temeljem zakonskog interesa)

Temeljem zakonitog interesa osobne podatke koristi za otkrivanje i sprječavanje prevare i zloupotrebe usluga. Nadalje, za stabilno i sigurno djelovanje sustava i usluga, u svrhu provedbe mjera sigurnosti informacije, ispunjavanja zahtjeva u vezi s kvalitetom usluga te otkrivanje tehničkih kvarova sustava i usluga. U skladu s Općom uredbom društvo, u slučaju sumnje na zloupotrebu, u primjerenom i proporcionalnom opsegu, podatke o pojedincima obrađuje u svrhu identifikacije i sprječavanja mogućih prijevara ili zloupotreba te može, ako je to primjereno, podatke slati i drugim pružateljima takvih usluga, poslovnim partnerima, policiji, državnom odvjetništvu ili drugim nadležnim organima. U svrhu sprječavanja budućih zloupotreba ili prevara, podaci o povijesti zloupotreba ili prevara, u vezi s pojedincem na mjestu gdje spadaju podaci o pretplatničkom odnosu, pohranjuju se na razdoblje od pet godina nakon prestanka poslovnog odnosa. 

 1. članak

(Svrhe obrade i temelji za obradu podataka - obrada temeljem privole na obradu osobnih podataka)

Obrada podataka utemeljena je i na privoli pojedinca koji je podatke poslao društvu.

Privola se odnosi na slanje obavijesti o ponudama, akcijama i drugim novostima s područja rada društva. Namjena slanja takvih obavijesti je da društvo pojedinca upozna o tim novostima koje bi za pojedinca mogle biti zanimljive. 

Pojedinac slanje obavijesti u bilo koje vrijeme može otkazati, odnosno, svoju privolu otkazati ili promijeniti na isti način na koji je i dao svoju privolu preko e-pošte na adresu info@ostarrub.com ili pisanim zahtjevom poslanim na adresu sjedišta društva, pri čemu društvo pridržava pravo na identifikaciju klijenta.

Povlačenje ili promjena privole odnosi se samo na podatke koji se obrađuju na temelju privole. Vrijedi zadnja dana privola koju je društvo zaprimilo.

Otkazivanje privole ne utječe na zakonitost obrade podataka koja se nakon privole izvodila do njezinog otkazivanja.

 1. članak

(Ograničenja prilikom prosljeđivanja osobnih podataka)

Društvo će, ovisno o potrebi za izvođenjem određenih radnji koje pridonose njezinim uslugama, ovlastiti druga društva i pojedince. U tom slučaju, društvo osobne podatke može slati i vanjskim izvršiteljima obrade koji će s društvom sklopiti ugovor o obradi osobnih podataka, odnosno, sadržajno isti ugovor ili drugi obvezujući dokument (u nastavku »Ugovor o obradi«). Vanjskim izvršiteljima obrade društvo će poslati podatke, odnosno, omogućiti pristup takvim podacima samo u opsegu određenom za specifičnu namjenu. Vanjski izvršitelj obrade, u bilo koje druge svrhe, podatke ne smije koristiti pri čemu ispunjava najmanje sve standarde obrade osobnih podataka koje predviđa valjano zakonodavstvo. Vanjski izvršitelji obrade preuzimaju obavezu za poštovanje povjerljivosti vaših osobnih podataka. 

Društvo, temeljem objašnjenog zahtjeva, osobne podatke šalje i nadležnim državnim organima koji za to imaju i zakonski temelj. Društvo će se odazvati na zahtjeve sudova, tijela kaznenog progona i drugih državnih organa koji uključuju i državne organe druge države članice EU.

 1. članak

(Razdoblje pohrane osobnih podataka)

Razdoblje pohrane podataka određeno je s obzirom na kategoriju pojedinih podataka. Osobni podaci pohranjuju se na razdoblje potrebno za postizanje namjene zbog koje su bili i prikupljeni ili obrađeni, odnosno, do isteka rokova zastare za ispunjavanje obveza ili zakonski propisanog roka pohrane.

Obračunski podaci i s njima povezani kontaktni podaci o pojedincima, u svrhu ispunjavanja ugovornih obveza, pohranjuju se do potpune isplate usluge, odnosno, najdalje do isteka rokova zastare, u vezi s pojedinim potraživanjem koje po zakonu iznosi od jedne do pet godina. Računi se čuvaju još deset godina nakon isteka godine na koju se račun odnosi, u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dodanu vrijednost.

Drugi podaci dobiveni temeljem privole, pohranjuju se do prekida. Registrirani korisnici mogu zahtijevati brisanje svojeg korisničkog računa rako da e-poštu pošalju na adresu info@ostarrub.com.

Nakon isteka razdoblja pohrane podaci se brišu, uništavaju, blokiraju ili anonimiziraju, ako zakon za pojedinu vrstu podataka ne određuje drugačije.

 1. članak

(prava pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka)

Društva pojedinicima u vezi s obradom osobnih podataka omogućuje sljedeća prava:

 1. pravo na pristup podacima,
 2. pravo na ispravak podataka,
 3. pravo na brisanje (pravo na zaborav),
 4. pravo na ograničenje obrade,
 5. pravo na prijenos podataka,
 6. pravo na ugovor,
 7. pravo na pritužbu.

Društvo, bez nepotrebne odgode, jamči ostvarivanje navedenih prava u vezi s obradom osobnih podataka. O zahtjevu odlučuje u roku od jednog mjeseca od primitka zahtjeva. U slučaju kompleksnosti i većeg broja zahtjeva rok može produžiti za najviše dva dodatna mjeseca. Ako produži rok pojedinca će o svakom takvom produženju, zajedno s razlozima kašnjenja, obavijestiti u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva.

Zahtjeve u vezi s ostvarivanjem prava pojedinaca društvo prima putem e-pošte info@ostarrub.com ili običnom poštom na adresu OsterRob, online trgovina, d.o.o., Dragomer, Na Grivi 49, 1351 Brezovica pri Ljubljani. 

Nakon što pojedinac elektronskim sredstvima pošalje zahtjev, društvo mu pristup informacijama, kada je to moguće, osigura elektronskim sredstvima, osim ako pojedinac ne zahtijeva drugačije. 

Ako postoji sumnja u vezi s identitetom pojedinca koji predlaže zahtjev u vezi s nekim od njegovih prava, društvo može zahtijevati slanje dodatnih informacija na koje se odnose osobni podaci.

Ako su zahtjevi pojedinca na kojega se odnose osobni podaci očito neutemeljeni ili pretjerani i ako se ponavljaju, društvo može naplatiti razumnu pristojbu pri čemu uzima u obzir administrativne troškove slanja informacija ili poruke ili izvođenje zahtijevanih mjera ili odbiti poduzimanje mjera u vezi sa zahtjevom.

 1. članak

(pravo na pristup podacima)

Pojedinac ima pravo znati da li se u vezi s njim vrši obrada osobnih podataka i da li se pristupa njegovim osobnim podacima, te ima pravo na slijedeće informacije: 

 • svrhe obrade,
 • vrste osobnih podataka koji se obrađuju,
 • korisnike ili kategorije korisnika kojima su bili ili kojima će se poslati osobni podaci,
 • predviđeno razdoblje pohrane osobnih podataka ili, ako to nije moguće, mjerila koja se koriste za određivanje tog razdoblja,
 • postojanja prava da se od upravitelja zahtjeva popravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka ili postojanje prava na prigovor takvoj obradi,
 • pravo na slanje pritužbe upravnom organu,
 • kada osobni podaci nisu prikupljeni od pojedinca, sve raspoložive informacije u vezi s njihovim izvorom.
 1. članak

(Pravo na ispravak)

Pojedinac ima pravo, bez nepotrebne odgode, popraviti svoje netočne osobne podatke i, uzimanjem u obzir namjena obrade, pravo na nadopunu nepotpunih osobnih podataka, uključujući i podnošenje izjave.

 1. članak

(Pravo na brisanje (pravo na zaborav))

Pojedinac ima pravo zahtijevati da društvo bez nepotrebne odgode obriše njegove osobne podatke u slijedećim slučajevima: 

 • osobni podaci nisu više potrebni za svrhe za koje su bili prikupljeni ili obrađeni na bilo koji dugi način,
 • pojedinac povlači privolu temeljem koje se odvija obrada i ako za obradu ne postoji niti jedan drugi pravni temelj.
 • ako pojedinac prigovara na obradu svojih osobnih podataka, ako za njihovu obradu ne postoje zakoniti razlozi,
 • ako je obrada podataka bila nezakonita,
 • potrebno je obrisati osobne podatke za ispunjavanje pravnih obveza u skladu s pravom EU ili slovenskim pravnim poretkom.
 1. članak

(Pravo na ograničenje obrade)

Pojedinac ima pravo postići da društvo ograniči obradu njegovih osobnih podataka, ako vrijedi jedan od slijedećih primjera:

 • osporava točnost podataka za razdoblje koje društvu omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka,
 • ako je obrada nezakonite, pojedinac ne želi brisanje osobnih podataka nego zahtijeva ograničenje njihove upotrebe,
 • ako društvo, u svrhu obrade, ne treba više vaše osobne podatke nego ih pojedinac treba za realizaciju, izvođenje ili obranu pravnih zahtjeva,
 • ako je pojedinac poslao prigovor u vezi s obradom, utemeljen na zakonskim interesima društva, dok se ne provjeri ili ako zakonski razlozi društva ne prevladaju nad razlozima pojedinca.

Kada je obrada osobnih podataka bila ograničena u skladu s prethodnom stavkom, takvi osobni podaci, s iznimkom njihove pohrane, obrađuju se samo privolom pojedinca ili za realizaciju, izvođenje ili obranu pravnih zahtjeva ili zbog zaštite prava druge fizičke ili pravne osobe.

Prije otkazivanja obrade osobnih podataka društvo pojedinca mora obavijestiti o tome.

 1. članak

(Pravo na prijenos podataka)

Pojedinac ima pravo da svoje osobne podatke, koje je poslao društvu u strukturiranom opće korištenom i strojno čitljivom obliku preuzme i pravo da te podatke pošalje drugom upravitelju obrade, bez da bi ga društvo ometalo, kada je obrada utemeljena na njegovoj privoli i ako se obrada izvodi automatiziranim sredstvima. Na zahtjev pojedinca, kada je to tehnički izvedivo, osobni podaci mogu se prenositi na drugog upravitelja obrade.

 1. članak

(Pravo na prigovor)

Kada društvo osobne podatke pojedinca obrađuje temeljem zakonitog interesa u svrhu marketinga, pojedinac može prigovoriti na takvu obradu. 

Društvo prestaje s obradom osobnih podataka osim ako dokaže nužne razloge za obradu koji prevladavaju nad interesima pojedinca, pravima i slobodama ili za realizaciju, izvođenje ili obranu pravnih zahtjeva.

 1. članak

(Prava pojedinaca na prigovor u vezi s obradom osobnih podataka)

Pojedinac ima pravo na pritužbu kod povjerenika za informacije ako misli da obrada njegovih osobnih podataka krši slovenske propise ili propise EU na području zaštite osobnih podataka.

Ako je pojedinac koristio svoje pravo na pristup podacima i ako nakon primljene odluke misli da osobni podaci koje je preuzeo nisu osobni podaci koje je zahtijevao ili da nije zaprimio sve zahtijevane osobne podatke, prije slanja pritužbe povjereniku za informacije, prigovor može poslati u roku od 15 dana. O takvoj pritužbi ili prigovoru društvo, u roku od pet radnih dana, mora odlučiti kao o novom zahtjevu.

 1. članak

(Završne odredbe)

Za sve što nije uređeno ovom Politikom privatnosti koristi se valjano zakonodavstvo.

Društvo pridržava prava na promjenu ove Politike privatnosti o čemu će pojedinci biti obaviješteni objavom na web stranici ostarrub.com.

U slučaju pitanja u vezi s Politikom privatnosti ili o osobnim podacima koje društvo čuva o pojedincu, pojedinac društvu šalje e-poštu na adresu info@ostarrub.com.

Ova politika privatnosti objavljena je na web stranici ostarrub.com i vrijedi od 2.5.2019.