Usuba

Taj oblik noža ima pravokutnu, tanku oštricu namijenjenu rezanju povrća. Brušena je jednostrano s klasičnom japanskom drškom.