Misuzu

Misuzu je manja obiteljska kovačnica u mjestu Miki. Ima više od 70 godina dugu tradiciju izrade noževa i drugih oštrica od čelika. Najprodavaniji nož je Warikomi bunka koji imamo i mi.