Sukenari

Sukenari je mala kovačnica u prefekturi Toyama, središtu Honshua u Japanu. Na istoku graniči s prefekturama Niigata i Nagano, na jugu s prefekturom Gifo, a na zapadu s prefekturom Ishikawa. Toyama gleda prema moru, dok je u zaleđu okružena planinama. U Japanu su kovačnice uvijek bile tamo gdje je čista voda, jer je za proizvodnju čelika i katana čista voda iznimno važna.

Oprostite, u ovoj kolekciji nema proizvoda