Noževi za ribu – OstarRub

Noževi za ribu

Noževi za ribu - filetiranje (deba noževi i skandinavski savitljivi noževi) & rezanje tankih slojeva surove ribe (sašimija).