SharpEdge četverostrana koža za poliranje – OstarRub
SharpEdge četverostrana koža za poliranje
€45.00

SharpEdge

SharpEdge četverostrana koža za poliranje

Koža za poliranje i odstranjivanje igle na kraju brušenja.

Kod štapova za poliranje je slično kao kod kamenova – s obzirom na željen konačan rezultat izaberemo grubost kožnate površine što je posebno važno za precizno zaključno poliranje tankih japanskih noževa i različitih tipova britvi. Ovaj štap ima četiri strane: dvije grube i dvije fine. Jednu grubu i jednu finu pustimo »golu«, a druge dvije su namijenjene za upotrebu različito finih pasti za poliranje. Za grubu stranu preporučujemo zelenu pastu za poliranje Koyo koju možete naći na našoj mrežnoj stranici.

Princip je, dakle, jednak kao i kod kamena: postupno napredovanje po stupnjevima s obzirom na zrnatost površine.

Dimenzija: 415 mm x 49 mm x 49 mm
Težina: 500 g