Garasuki

Koristi se za pripremu peradi (rezanje na dva dijela) i za odvajanje mesa od kostiju kod perad. Radi njegove debljine ga upotrebljavamo i za ostale teže zahvate kod kojih nam treba mali ali jak nož. Taj oblik japanskog noža ne postoji u europskoj varijanti.