HAP-40

HAP-40 je Hitachijev prašnjav čelik s kompozicijom i mikrostrukturom koja omogućuje savršenu i dugotrajnu oštrinu.