Tradicionalna japanska drška – OstarRub

Tradicionalna japanska drška

Tradicionalni japanski nož ima, u usporedbi s europskim nožem, centar za ravnotežu pomaknut prema naprijed. Drške japanskih noževa su obično u presjeku u obliku kruga, kruga s naglašenim kutom ili osmerokuta. Drveni dio je dodatno pričvršćen i osiguran.