Klasična europska drška

Japanske noževe dijelimo na tradicionalne i na one koji imaju europsku dršku.